Computerová kineziologie v lázních

24. 08. 2011

Tak jako ve velmi známém a oblíbeném seriálu se computerová kineziologie (dále jen CK) snaží sběrem informací, testováním a analýzou diagnostikovat pravou příčinu zdravotních potíží a nemocí. Unikátnost této metody vychází z dostupných znalostí lékařských oborů jako jsou ortopedie, neurologie, myoskeletální medicíny, rehabilitace, propojená se zkušenostmi z tradičních východních technik jako akupunktura či jóga.
Podstatou CK je poznatek, že všechny nerovnováhy a poruchy v organismu se časem projevují na pohybovém aparátu a včasnou diagnostikou původu problémů můžeme předcházet propuknutí nemoci, kdy je návrat k původnímu stavu již obtížný. V praxi tedy lékař či jiný odborný pracovník zkoumá možnosti vašeho pohybového aparátu (rozsah pohybu kloubů, napětí svalů…) a vše přitom zadává do počítače. Zjištěné hodnoty jsou spolu s dalšími vstupními údaji analyzovány počítačem, který zobrazí místa nejvýraznějších nerovnováh a funkčních poruch. Funkční porucha je stadium, kdy jsou v organismu vytvořeny podmínky pro vznik a rozvoj nemoci, člověk má už určité obtíže (např. bolest…), ale nemoc sama se ještě neprojevuje. V této fázi se při klasických lékařských vyšetřeních (RTG, CT, ultrazvuk…) obvykle příčina potíží neodhalí.

Správným cvičením k nápravě…
Díky testování a podrobné analýze stavu pohybového aparátu je možné zhodnotit celkový momentální stav organismu, nalézt jeho kritická místa, určit možné příčiny potíží a působením na pohybový aparát tyto potíže ovlivnit. To znamená, že je počítačem vybrána individuální sestava cviků a rehabilitačních technik (masáže, elektrostimulace…), která umožní zlepšení zdravotního stavu. Umí ale také ukázat na další možné příčiny potíží kromě pohybových. Může tedy pomoci, kterým směrem by se měla ubírat další lékařská vyšetření a klinické testy k odhalení příčin potíží. Jako první lázeňské zařízení, kde začaly metodu CK využívat a zároveň rovnou umožní provedení doporučených léčebných postupů, jsou Priessnitzovy léčebné lázně a.s. v Jeseníku.


Fotogalerie: