Lázně Jáchymov – perla Krušných hor

07. 04. 2011

Jáchymovsko právem patří mezi nejpozoruhodnější místa naší republiky. Jedná se o území s velice bohatými ložisky nerostných surovin a patří mezi mineralogicky nejbohatší lokality na světě. Historie tohoto regionu je více jak 500 let spjata s těžbou kovonosných rud, zejména stříbra, cínu a později též uranu. Díky své geologické pestrosti je také okolní fauna a flóra hodná pozornosti. Vyjma měst a obcí je region poměrně málo zalidněn a proto zde najdete místa, kde vás toulkami přírodou bude doprovázet jen šum lesa a zpěv ptáků.
Radon jako lék…

Přirozeným centrem tohoto regionu je lázeňské město Jáchymov, které se z hornického města z dob těžby stříbra, cínu a uranu, proměnilo v poklidné lázeňské město. Těžba nerostných surovin s sebou přinesla nejen období hospodářského rozkvětu a prosperity, ale paradoxně i po vytěžení strategických surovin, dala světu objevit i blahodárné účinky radonové vody. Díky těžbě v dodnes funkčním dole Svornost, byly objeveny prameny radonové vody, které jsou stěžejním léčebným prostředkem ve zdejších lázních. Objevení léčivých účinků těchto pramenů s obsahem velkého množství radonu, jako hlavního léčebného faktoru, se datuje k roku 1906, kdy vznikají první privátní lázničky. V dnešní době se Jáchymov může pyšnit nejen prvními radonovými lázněmi na světě, ale také spoustou vzácných památek. Takovým unikátem je zejména knihovna latinské školy z roku 1624, ze které se dochovalo 232 knih, z nichž je 52 tištěných do roku 1500, tedy evropských prvotisků. Za návštěvu stojí jistě bývalá Královská mincovna (dnes muzeum) a mnoho dalšího…

Fotogalerie: