Hotel Golden Key

Nerudova 27, 12000 Praha   mapa

zobrazit pobyty

Tel.: +420 483 515 290  |  E-mail: spa@spa.cz