Podnikatelé z Luhačovic se spojují do Resortu Luhačovice

Luhačovice jsou celoroční moderní turistickou destinací pro všechny cílové skupiny – toto je hlavní poselství iniciativy, jejímž cílem je vybudování funkčního destinačního managementu RESORT LUHAČOVICE.

 „Vyslovení jména Luhačovice u většiny populace vyvolává jedinou asociaci Luhačovice = lázně. Jenže tato rovnice již dávno neplatí, a veřejnosti by měla Luhačovice vnímat šířeji“, říká Roman Taťák, manažer hotelu Augustiniánský dům, který je jedním z iniciátorů zavedení značky Resort Luhačovice. 
Prezentovat Luhačovice výlučně jako lokalitu vhodnou pro pobyt lázeňských hostů není dnes ani v budoucnu možné. Souvisí to jednak se změnami legislativy, která výrazně omezuje rozsah lázeňské péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, jednak s moderními trendy v cestovním ruchu. 
„S „tradičním“ lázeňstvím jsou spojeny zakořeněné stereotypy, které převahu lázeňských pobytů směřují do tzv. lázeňské sezony, přitom město Luhačovice, městys Pozlovice a podnikatelé v tomto regionu investovali značné prostředky do infrastruktury, které umožňuje celoroční nabídku služeb“, doplňuje Roman Kašpar,  ředitel obecně prospěšné společnosti Luhačovické Zálesí.

„Naším cílem je prezentovat nové možnosti v oblasti aktivní turistiky, rekreace a wellness včetně moderního pojetí lázeňství se zaměřením na cílovou skupinu zdravých, mladých a aktivních lidí. Za naprosto esenciální krok chápeme společný podíl nás všech na prezentaci 600. výročí první písemné zmínky o městě Luhačovice, jakožto výjimečné a neopakovatelné možnosti pro propracovanou PR komunikaci turistické destinace LUHAČOVICKO“, říká Roman Kašpar.  

Pro lázeňské hosty je v Luhačovicích každoročně připravován velmi pestrý, zejména kulturní program, známý jako „Luhačovické kulturní léto“. 
K doplnění této již stabilní nabídky pro trávení volného času má Resort Luhačovice připravenu řadu námětů na další typy akcí zaměřených především na ty cílové skupiny a aktivity, které dosud ošetřeny nejsou. 
Budou k nim patřit například dětské dny, gastronomické akce, wellness víkendy, cykloturistické výjezdy a další zábavné akce upřesňuje radní za město Luhačovice, Marian Ležák.
První akcí tohoto druhu bude Zábavný den hotelu VEGA, který 24. června který přinese dětské hry a soutěže, adrenalinové hry a také zajímavé kulturní vystoupení.
Pro podzimní měsíce je připraven Gastro víkend s tradiční kuchyní regionu, který se zárodkem pro budoucí Gastro festival. 
Wellness víkend, jehož cílem je prostřednictvím otevřených dveří wellness provozů prezentovat tyto služby široké veřejnosti, je plánován na počátek zimy. 
 
Cílem společných aktivit resortu Luhačovice je pozvednout vnímání Luhačovic jako místa, kde to skutečně žije a kde stojí za to strávit aktivní zajímavou dovolenou v kterémkoliv ročním období. Velkou devizou Luhačovic pořád zůstanou přírodní léčebné zdroje v podobě unikátních minerálních pramenů.

Autorizované Citace:

Marian Ležák, iniciátor RESORTU LUHAČOVICE, radní města Luhačovice

„Tak jako se dříve lázeňství snoubilo s pohodou a pasivitou, tak moderní forma relaxace má návaznost na zábavu s aktivitou. Snažíme se o rozšíření nabídky služeb se zaměřením na rodiny s dětmi, mladé páry i aktivní seniory. Tomu odpovídá i náš  květnový veřejný cyklo výjezd po nově značených trasách v okolí Luhačovic, nebo červnový funny zábavný den pro celou rodinu s prvky andrenalinu. Pro velké i malé návštěvníky budou připraveny atrakce jako je paintball, airsoftová střelnice, čtyřkolky, zorbing, luky, kuše, armwresling, různé další soutěže a pro nejmenší vystoupení Michaly Nesvatby.“

Roman Kašpar ředitel Luhačovské Zálesí, o.p.s. 
 
„Naším cílem je prezentovat nové možnosti v oblasti aktivní turistiky, rekreace a celoročních wellness a outdoor pobytů včetně moderního pojetí lázeňství se zaměřením na cílovou skupinu zdravých, mladých a aktivních lidí. Naší ambicí je upozornit širokou veřejnost na změny, které v této destinaci nastaly a jakým směrem se bude destinace v příštích letech ubírat."