Co je aerobic?

Aerobic

Již odedávna si lidstvo uvědomuje, jak důležitou roli v našem životě hraje pohyb. Ve snaze o zlepšení zdravotního stavu a udržení fyzické kondice proto vznikala různorodá cvičení. V Číně to bylo například Kung-Fu, v Indii jóga a ani v antice nebylo pravidelné cvičení ničím neobvyklým.

S postupem času se samozřejmě podoba, v jaké bylo cvičení praktikováno, dále vyvíjela a měnily se také názory na zdravotní účinky různého druhu pohybu. Ve 20. letech 20. století se začaly objevovat první studie zkoumající působení aerobních aktivit na lidský organismus, avšak vznik aerobiku, jakožto druhu cvičení, měl na svědomí až americký lékař K.H.Cooper. Ten se ve své knize Aerobics věnoval příznivým vlivům aerobního cvičení, které bylo později obohaceno o taneční prvky a brzy se rozšířilo nejen v USA, ale také v Evropě.

Od té doby prošel aerobic řadou změn a také vznikaly různé formy tohoto cvičení. Mezi nejznámější patří například step aerobic, aqua aerobic, kick box aerobic, dance aerobic a setkat se můžeme s mnoha dalšími. Všechny ovšem vycházejí ze základního pravidla, kterým je středně vysoká intenzita bez vzniku kyslíkového dluhu. K tomuto účelu se využívá hudba s přesně stanoveným tempem. Do cvičební jednotky, která obvykle trvá 45 - 60 minut, se zpravidla zařazují bloky o délce 20 minut, které jsou prokládány krátkou přestávkou, a celá lekce je zakončena protažením a uvolněním svalů. Protože aerobic využívá pouze několika základních kroků, které se během cvičební jednotky opakují či rozvíjejí, nemusíte se obávat žádné složité choreografie. Naopak, cvičení je uzpůsobené tak, aby si zacvičil opravdu každý, a důraz se klade především na správné provedení cviků.

I přes to, že se názory na délku aerobní aktivity různí, je prokázáno, že pravidelná aerobní zátěž o délce alespoň 20 minut působí příznivě na kardiovaskulární systém, rozvíjí vytrvalost a působí preventivně proti řadě nemocem. Zanedbat nelze ani pozitivní vliv na psychický stav jedince. Protože však lekce aerobicu obsahují poměrně velké množství různých skoků a otřesů, nedoporučuje se jeho návštěva lidem, kteří mají problémy s pohybovým aparátem. V takových případech je však velmi vhodný aqua aerobic, při kterém je naopak tělo nadnášeno a negativní dopad na klouby je minimální.

Během své existence se aerobic stal velice oblíbeným a rozšířeným, a je tak dnes součástí nabídky většiny fitness center, wellness center a zacvičit si jej můžete rovněž během návštěvy v lázních Velké Losiny, Poděbrady nebo také ve Františkových Lázních.