Hotely dle seznamu indikací

Na této stránce naleznete nový Indikační seznam platný od 1. 10. 2012, který stanovuje podmínky a možnosti plně či částečně hrazené lázeňské léčby. Pomocí filtru v levé části si vyberte podle čísla nebo názvu svou indikaci, pak klikněte na tlačítko “Zobrazit” a následně uvidíte lázně a hotely, ve kterých Vámi požadované indikace léčí.

Zobrazit úplný seznam indikací
1 – 12  z  36 hotelů

Seznam indikací

Níže uvádíme přehledně vypsaný kompletní seznam indikací, dle kterých si můžete vybírat hotely pro Vás. Indikace můžete mezi sebou libovolně kombinovat. Pro výběr hotelu klikněte zde.

 • I. Nemoci onkologické

  • 1. Zhoubné nádory
  • 2. Onkologická onemocnění po ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoliv známek recidivy
 • II. Nemoci oběhového ústrojí

  • 1. Symptomatická ischemická choroba srdeční
  • 2. Stav po infarktu myokardu
  • 3. Hypertenzní nemoc II až III stupně
  • 4. Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b nebo zánětlivém
  • 5. Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia, Chronický lymfatický edém
  • 6. Stavy po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou,rekonstrukční výkony na chlopních, chirurgická revaskularizace myokardu – CABG, kombinované výkony – revaskularizace myokardu a náhrada nebo korekce chlopně, defekty septa síní nebo komor,
  • 7. Stavy po operacích srdečních vad, Stavy po revaskularizačních operacich srdce, Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice
  • 8. Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce, Stavy po perkutánní transluminární angioplastice
  • 9. Stavy po transplantaci srdce
 • III. Nemoci trávicího ústrojí

  • 1. Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii, Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních
  • 2. Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou
  • 3. Crohnova nemoc, Colitis ulceroza
  • 4. Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktulithiazou, pokud je operace kontraindikovaná, Sklerotizující cholangoitis, Funkční poruchy žlučového traktu
  • 5. Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozua lithiázu žlučových cest, Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsi
  • 6. Stavy po akutní hepatitis jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce), Chronická hepatitis s přetrváváním pozitivity markerů, Asociovaná autoimunní hepatitis, Primární biliární cirhóza
  • 7. Stavy po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu
  • 8. Stavy po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis, Prokázaná chronická pankreatitis
 • IV. Nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekreci

  • 1. Diabetes mellitus
  • 2. Stavy po totální thyreoidektomii, Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci
  • 3. Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie)
 • V. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

  • 1. Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky, Stavy po transplantaci plic
  • 2. Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení, Stavy po fonochirurgické léčbě
  • 3. Stavy po komplikovaném zánětu plic
  • 4. Bronchiektazie, Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu
  • 5. Astma bronchiale, Chronická obstrukční plicní nemoc
  • 6. Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení
  • 7. Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací
 • VI. Nemoci nervové

  • 1. Obrna lícního nervu, Postpoliomyelitický syndrom, Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze
  • 2. Polyneuropatie s paretickými projevy
  • 3. Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem
  • 4. Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradikuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky
  • 5. Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce
  • 6. Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce
  • 7. Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi
  • 8. Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní
  • 9. Syringomyelie s paretickými projevy
  • 10. Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovníschopnosti nebo soběstačnosti
  • 11. Parkinsonova nemoc (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky)
 • VII. Nemoci pohybového ústrojí

  • 1. Revmatoidní artritis I až IV stadia včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče
  • 2. Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče
  • 3. Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče (psoriatická artritis, Reiterův syndrom enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční), Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče
  • 4. Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče, Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus,sklerodermie polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy
  • 5. Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní, Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu
  • 6. Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocněnízpůsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu
  • 7. Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře
  • 8. Artrózy v ostatních lokalizacích, Artropatie
  • 9. Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči
  • 10. Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady
  • 11. Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní
  • 12. Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou
 • VIII. Nemoci močového ústrojí

  • 1. Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu ATB a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců, Cystické onemocnění ledvin
  • 2. Nefrolitiáza bez městnání v močových cestách, Nefrokalcinóza
  • 3. Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomiia nefrolitotrypsii, doléčení po LERV (neinvazivní léčení močových kamenů mimotělní rázovou vlnou)
  • 4. Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a ATB léčbu, v soustavnépéči urologa minimálně 12 měsíců
  • 5. Stavy po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny), Dárce štěpu (ledviny)
 • IX. Duševní poruchy

  • 1. Psychózy ve stádiu remise
  • 2. Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy
 • X. Nemoci kožní

  • 1. Atopický ekzém
  • 2. Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris
  • 3. Toxická kontaktní dermatitis, Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa
  • 4. Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu
  • 5. Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury
 • XI. Nemoci gynekologické

  • 1. Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů), Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním, Abortus habitualis
  • 2. Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, occlusio tubarum, kolpitis chronica)
  • 3. Stavy po komplikovaných operacích gynekologických, Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve