Nahlášení pochybení

Ve společnosti ONLINE HOLDING s.r.o. děláme vše pro to, abychom fungovali eticky a legálně. Každý může udělat chybu, my také. Nejšťastnější jsme, když můžeme o problémech upřímně a otevřeně diskutovat, proto vyzýváme všechny, kteří se setkají s problémem týkajícím se fungování naší společnosti, aby kontaktovali vedoucího české pobočky Daniela Gönciho

Mohou nastat situace, kdy může být obtížné převzít nepříjemný případ osobně. V takových situacích vyzýváme všechny, kteří by se mohli setkat s případem ve společnosti ONLINE HOLDING s.r.o., který je v rozporu se zákonem nebo etickými normami, aby využili níže uvedený formulář pro nahlášení pochybení.

Rádi bychom vás upozornili, že tento formulář není určen k vyřizování stížností spotřebitelů, je vyhrazen spíše pro naše zaměstnance a partnery. Pokud se s problémem setkáte jako hosté, jsou vám k dispozici naši kolegové, kteří stížnosti vyřizují na našem zákaznickém servisu ihned nebo na adrese [email protected].

Před vyplněním formuláře v dolní části stránky se vyplatí projít si níže uvedené otázky a odpovědi, abyste plně porozuměli procesu whistleblowingu.

Co lze nahlásit na tomto kanálu pro oznamování přestupků?

Lze nahlásit jakékoli jednání nebo nejednání, které je v rozporu se zákonem nebo se oznamovatel domnívá, že je v rozporu se zákonem. Nahlásit však lze nejen nezákonné činy, ale i incidenty, které jsou v rozporu s politikou společnosti, která má chránit práva lidí.

Kdo může nahlásit přestupek?

Kdy lze nahlásit pochybení?

Kdykoli: během spolupráce se společností ONLINE HOLDING s.r.o. nebo její mateřskou společností nebo po ní. Neexistují vůbec žádná časová omezení.

Jak se přestupek oznamuje?

Přestupek lze legálně nahlásit pouze prostřednictvím oficiálního kanálu pro přestupky společnosti. Z tohoto důvodu prosím použijte níže uvedený formulář. Případy přestupků podané na jakékoliv kanály našeho zákaznického servisu nezpracováváme.

Co se stane, pokud se oznámení o přestupku ukáže jako nepravdivé?

Pokud se ukáže, že někdo v oznámení o přestupku uvedl nepravdivé údaje, společnost to oznámí příslušným orgánům. V takovém případě mohou být orgánům předány všechny relevantní údaje, se kterými společnost v průběhu řízení o přestupku nakládala.

Kam se hlášení o přestupku dostane?

V procesu vyřizování přestupků ve společnosti ONLINE HOLDING s.r.o. se hlášení dostávají do schránky personálního ředitele skupiny. V případě, že chcete nahlásit přestupek, který se týká personálního ředitele skupiny, uveďte to ve formuláři a bude automaticky odeslán generálnímu řediteli společnosti ONLINE HOLDING s.r.o.

Co lze očekávat po nahlášení přestupku?

V jakých případech šetření zrušíme?

Společnost ONLINE HOLDING s.r.o. nemůže začít prošetřovat vaše oznámení, pokud:

Jaká legislativa stojí za systémem oznamování přestupků/whistleblowingu?

Legislativní základ byl vytvořen směrnicí Evropské unie 2019/1937. V české legislativě se řídí zákonem č. 171/2023 Sb., O ochraně oznamovatelů.


Formulář pro nahlášení pochybení