Co je diadynamické proudy?

Diadynamické proudy

Diadynamické proudy jsou elektroléčebnou procedurou, při které dochází k tišení bolesti a léčbě za pomoci dvou plošných elektro diod. Jako první tuto metodu objevil a na své pacienty aplikoval francouzský lékař Bernard v roce 1929.

Diadynamické proudy (zkráceně DD) pomáhají s regenerací svalových tkání po úrazech, při rehabilitacích a při onemocnění pohybového aparátu. Přiložením dvou elektro diod jsou tkáně intenzivně stimulovány a dochází zde ke zrychlené regeneraci a látkové výměně.

Intenzita procedury se liší podle objektivní citlivosti každého pacienta. Aplikace diadynamických proudů nebolí, ale jsou při ní nejčastěji popisovány pocity jako lehké brnění až mravenčení. Délka jednoho sezení by neměla přesáhnout 12 minut. Nejčastěji se však elektrody přikládají po dobu 3 - 5 minut. Při akutních stavech je možné absolvovat terapii 1x denně, při udržovací terapii se pak doporučuje opakovat sezení 1x týdně.

Jak na lidské tělo působí diadynamické vlny si můžete na vlastní kůži vyzkoušet v Poděbradech nebo v Mariánských Lázních.