Co je elektrostimulace?

Elektrostimulace

Elektrostimulace je součást elektroterapie, která se využívá pro neinvazivní lékařské zákroky s využitím elektrického proudu. Elektrický proud stimuluje nejčastěji kosterní svalovinu a pomáhá s regenerací po úrazech či operacích. Elektrostimulaci často také využívají profesionální sportovci.

Při elektrostimulaci jsou k léčbě využívány nízkofrekvenční pulzní nebo sinusové proudy vysílané nízkofrekvenčním generátorem skrz elektrody, které jsou přilepené přímo na lidské pokožce.

Elektrostimulace se dělí na 2 druhy podle toho, jestli jsou pomocí elektrických pulzů drážděné svaly (EMS) a nebo nervová zakončení (TENS).

Při EMS terapii dochází k dráždění kosterní svaloviny či hladké svaloviny, která je díky pulzům lépe prokrvená a také se lépe uvolňuje napětí ve svalech. Zvyšuje se svalová kapacita a zlepšuje se funkčnost. Elektrostimulace také pomáhá při onemocnění močového měchýře a dokonce lze elektrickou energii využít i k formování postavy a zkrášlování obličeje.

Elektrostimulační proceduru by měl vždy provádět vyškolený personál. Účinky elektrostimulačních metod si můžete na vlastní kůži vyzkoušet třeba v lázních Třeboň či v Luhačovicích.