Pilates

Skutečnost, že cvičení a pohyb všeobecně, mají příznivý dopad na lidské zdraví, je známa již odedávna. Postupem doby se do popředí zájmu dostávaly různorodé formy cvičení, z nichž některé si své příznivce udržely, jiné po počátečním boomu rychle upadly. Nezanedbatelnou roli zde hraje také reklama. V dnešní době vedle sebe existuje mnoho rozličných druhů cvičení a tak si každý může vybrat to, které mu nejvíce vyhovuje. Je zcela samozřejmé, že každý preferuje jinou formu pohybu, někdo preferuje rychlejší tempo a potřebuje se takzvaně vybít, někdo dává naopak přednost protažení, zpevnění a celkovému uvolnění těla, které bývá vlivem dnešním sedavého způsobu života zatuhlé a bolavé. Právě pro tyto osoby je velice vhodné cvičení známé pod názvem pilates.

Jeho zakladatelem je Joseph Pilates, který byl v mládí sám velice nemocen. Trpěl revmatickou horečkou, křivicí a astmatem, ale i přes to neztrácel naději na uzdravení a proto se začal zajímat o východní kultury. Na jejich základě pak sestavil toto cvičení, které je vlastně syntézou jógy, Zenu, tai-chi, pracuje s principy souhry těla i duše a klade také velký důraz na správnou techniku dýchání.

Protože pilates nepředstavuje životní filosofii, jako například již zmiňovaná jóga, ale je pouze cvičením, vedoucím k celkovému posílení organismu, je pilates velice vhodné pro všechny osoby, které nechtějí pronikat do hloubky různých východních systémů.

Cvičení pilates na své stoupence neklade žádné přehnané nároky, týkající se například fyzické kondice, proto jej může cvičit téměř každý. Základem je samozřejmě správné dýchání, na které lektor na hodinách pro začátečníky vždy upozorňuje. Samotné pohyby pak vychází ze středu těla, který je při jejich vykonávání třeba zpevnit. To může být v začátcích poměrně těžké, postupem času však dochází k jeho zpevnění, což je ostatně také cílem. Při pravidelném cvičení jsou postupně zpevňovány i ostatní svaly v těle, pilates totiž klade důraz na celkové posílení, rozvoj koordinace, flexibilitu a rovnováhu. Nemusíte se však obávat, že vám narostou obří svaly, při pilates nejde o žádné opakování cviků až do bolesti, ale spíše o jejich protažení a tvarování. Protože se zde neobjevují žádné poskoky, je toto cvičení často doporučováno odborníky lidem s kloubními problémy či s nadváhou.

V současné době existuje mnoho studií, které ve své nabídce zahrnují cvičení pilates, ale vyzkoušet jej můžete rovněž při pobytu veFrantiškových nebo Mariánských lázních, lázních Třeboň, či v Luhačovických lázních.