Co je tENS - Transkutánní elektrická nervová stimulace?

TENS - Transkutánní elektrická nervová stimulace

Transkutánní elektrická nervová stimulace, běžně zkráceně označovaná jako TENS, je neinvazivní nefarmakologická procedura, která využívá dráždivých účinků elektrického proudu na nervové kmeny a vlákna. Elektrický proud proudí do těla ze dvou elektrod přichycených na kůži. Jde o nízkofrekvenční pulsy produkované nízkofrekvenčním oscilátorem.

Terapie TENS se využívá velmi zřídka. Největším benefitem této procedury je tišení bolesti u onemocnění páteře či při pooperačních a poúrazových stavech. Terapie TENS se také v některých případech může využít jako prostředek k tišení porodních bolestí zejména v I. a ve II. době porodní.

Princip tišení bolesti není zcela objasněn. Kombinují se zde 2 mechanismy s analgetickým účinkem - vrátková teorie tlumení bolesti a endorfinová teorie tlumení bolesti. Při vrátkovém tlumení bolesti dochází k dráždění nervu, který sousedí s tím, který způsobuje bolest. Mysl se pak soustředí na stimulovanou oblast a na bolest v okolí “zapomene”. Endorfinové tlumení bolesti využívá přirozený sklon lidského mozku vyplavovat látky podobné opiátům, které dokáží bolest utišit.

Přirozeně se tato stimulace nedoporučuje osobám se zavedeným kardiostimulátorem. Většina lidí se však do rukou vědy a techniky může svěřit odborníkům v lázních Bohdaneč nebo v lázních Libverda.