Co je extremiter?

Žijeme v době, která je charakteristická rychlým vývojem. Vzniká mnoho nových technologií, které mají za úkol usnadnit a zkvalitnit lidský život. Tento trend je možno zaznamenat ve všech oblastech a ani medicína není výjimkou. Díky novým poznatkům se tak otevírají nové možnosti v léčbě, přičemž je patrné stále širší uplatnění nejrůznějších přístrojů. Jedním z takových příkladů je přístroj nesoucí název extremiter.

Název sice nepůsobí příliš přátelsky, nicméně pro své pozitivní účinky a široké pole působnosti si jistě zaslouží obdiv. Extremiter má podobu válce spojeného s přístrojem, který umožňuje přístup k internetu, a je tedy možné průběh terapie kontrolovat a řídit i ze vzdáleného pracoviště. Není tedy problém přenést graf, záznam nebo další informace k odborníkovi, který je posoudí, a díky rychlému přenosu dat může ihned podat zpětnou vazbu.

Samotná léčba pomocí tohoto přístroje probíhá v jeho válcové části. Do té pacient umístí léčenou končetinu, na kterou poté působí střídavě podtlak a přetlak vznikající uvnitř válce. V důsledku toho dochází k obnovení prokrvení tkáně, stimulaci metabolismu, odplavování nežádoucích látek a podpoře vzniku a rozvoji cévních kolaterál. Primárně je tedy určen pacientům trpícím poruchami prokrvení končetin a jejich zhoršenému metabolismu. I přes lokální působení má však terapie příznivý dopad na celý organismus.

Velice pozitivní výsledky přináší léčba pomocí extremiteru také při ischemických chorobách dolních končetin, při léčbě funkčních poruch tepen končetin horních i dolních, křečových žilách, poruše odtoku mízy či různých únavových bolestech končetin. Vhodná je rovněž při pooperačních stavech, při podpůrné léčbě oběhových abnormalit, diabetických komplikacích cévního i neurologického charakteru a také zmírňuje příznaky celulitidy.

Podstoupení léčby pomocí extremiteru se však nedoporučuje při akutních hořečnatých stavech, akutních stavech žilní trombózy, lokálních hnisavých infekcích, lokálních zhoubných nádorů či edémů končetin kardiálního původu.

S vakuovou-kompresní terapií pomocí extremiteru se lze nejčastěji setkat v nemocnicích, rehabilitačních ústavech, na pracovištích sportovní medicíny, odborných lékařských a fyzioterapeutických praxích a je rovněž součástí vybavení některých lázní. Mezi ně patří například Mariánské Lázně, lázně Luhačovice a také Františkovy Lázně.