Co je galvanická lázeň?

Galvanická lázeň je metoda, při které se kombinují léčebné účinky stejnosměrného elektrického proudu, teplé vody a hydrostatického tlaku a vztlaku. I přesto, že zní tento popis trošku komplikovaně, jde o naprosto bezpečnou proceduru.

Čtyřkomorová galvanická lázeň se provádí ve speciálním křesle se 4 vaničkami, do který se vloží končetiny. Elektrický proud proudí do těla rovnoměrně skrze ponořené části a podle toho, jestli jsou elektrody připojené ke kladnému nebo k zápornému pólu, působí na svaly sedativním nebo stimulačním účinkem.

Galvanická lázeň je metoda, kterou byste měli podstupovat vždy jen po konzultaci s lékařem. Předepisuje se zejména pacientům s neurologickými a chronickými onemocněními pohybového aparátu. Příznivý vliv má na osoby s revmatismem, polyneuropatií či po úrazech.

Galvanickou lázeň by měl vždy obsluhovat pouze vyškolený personál a vyhnout by se této proceduře měli osoby s kardiostimulátorem či osoby s endoprotézou.

Pokud vás trápí onemocnění pohybového aparátu a chcete vyzkoušet jaké to je, když vám tělem probíhá stejnosměrný proud, rezervujte si pobyt s galvanickou lázní v Poděbradech nebo v Třeboni