Co je muzikoterapie?

Muzikoterapie

Že hudba poměrně výrazným způsobem ovlivňuje naši psychiku, je známý fakt. Jistě jste již zažili chvíle, kdy vám bylo mizerně, a po poslechu příjemné hudby tento pocit zmizel jakoby mávnutím kouzelného proutku. Hudba je proto také velmi využívaná při řadě relaxačních technik.

Skutečnosti, že prostřednictvím hudby můžeme docílit různých reakcí v organismu, využívali lidé již v dávných dobách. Například v Bibli se můžeme dočíst o tom, jak David léčil hrou na harfu deprese krále Šalamouna, propracovanější techniku pak využívali staří Řekové či Egypťané. Další posun v muzikoterapii nastal v 17. století, kdy vznikla představa, že pomocí vibrací způsobených hudbou jsou z těla vyplavovány nežádoucí látky. Po zavržení muzikoterapie jako léčebné metody v 19. století nastal její rozkvět až v době druhé světové války, a to ve spojení se vznikem muziko terapeutického ústavu ve Švédsku. Dnes je pojem muzikoterapie chápán jako terapeutická technika využívající léčebných a harmonizačních účinků hudby k cestě do nitra člověka.

Muzikoterapie může být provozována jednak aktivně, kdy klient sám vytváří hudbu pomocí různých nástrojů, ale také pasivně, poslechem hudby. Ta dokáže ovlivnit vegetativní funkce organismu, například srdeční rytmus, dýchání, krevní tlak a mnoho dalších. Muzikoterapie je rovněž vhodná v případě, že se potřebuje zbavit stresu, úzkosti nebo zmírnit bolesti.

Hudbu lze dále použít k vyjádření emocí, k redukci rušivého chování, vede ke zlepšení kvality osobního života a k celkovému rozvoji osobnosti.

Provozována může být individuálně k dosažení výše uvedených cílů, a nebo skupinově. V takovém případě pomáhá muzikoterapie zlepšit a rozvíjet sociální interakci a také komunikaci, pokud jsou v kolektivu narušené vztahy mezi členy.

Protože každá instituce chápe muzikoterapii mírně odlišným způsobem a také ji využívá k jiným cílům, liší se také výběr nástrojů. Setkat se můžeme například s prací s hlasem, s vyjádřením pocitů pomocí bubnování nebo se spojením hudby a tance.

A kde si tuto zajímavou techniku můžete vyzkoušet? Samozřejmě ji nabízí mnoho léčebných center, provozuje se rovněž v domech pro seniory, ale setkat se s ní můžete také v lázních Bělohrad nebo v Mariánských Lázních.