Lázeňské vouchery pro zdravotníky

Zasloužený odpočinek v lázních pro ty v první linii

Na základě událostí minulého i letošního roku, kdy byl náš zdravotnický systém přetížen, dostanou zdravotníci z českých nemocnic možnost využít vouchery na lázně pro zdravotníky v hodnotě 8 000 Kč, jejichž čerpání je prodlouženo do roku 2022.

POHODLNOU REZERVACI PŘES SPA.CZ MOHOU VYUŽÍT VŠICHNI ZDRAVOTNÍCI FAKTULNÍCH NEMOCNIC

Nejde pouze o kompenzaci ze strany státu, ale především o poděkování za nelehkou práci v těch nejhorších časech. Zároveň Ministerstvo zdravotnictví touto cestou podpoří české lázeňství, které rovněž utrpělo nemalé ztráty.

MÁTE NA POUKAZ PRO ZRAVOTNÍKY NÁROK?

O aktuální podobě programu pro rok 2022 se jedná. Lázeňské poukazy pro zdravotníky mohli dříve využít lékaři, zdravotní sestry, sanitáři, ošetřovatelé či fyzioterapeutové pečující o hospitalizované pacienty s covid-19. Odhadem se jednalo až o 120 000 zaměstnanců českých nemocnic. Aktuálně v roce 2022 mohou využít příspěvek na lázně pouze zdravotníci fakultních nemocnic. Nárok na lázeňský příspěvek pro zdravotníky se nevztahuje na rodilé příslušníky, kterým můžeme nabídnout pobyt bez příspěvku, v krajním případě hotelové ubytování.

Z JAKÝCH POBYTŮ MŮŽETE VYBÍRAT?

Zdravotníci si sami zvolí, do jakého lázeňského zařízení pojedou. Musí se však jednat o registrovaného poskytovatele lázeňské léčebné a rehabilitační péče. Lázeňské pobyty pro zdravotníky zároveň nejsou omezené počtem nocí.

Inspirovat se mohou zdravotníci přehledně v sekci "Lázeňské pobyty pro zdravotníky" na Spa.cz a zdravotníci tuzemských fakultních nemocnic zde mohou pobyt pohodlně objednat včetně podpory bezplatného zákaznického servisu.

Pro více informací k průběhu rezervace můžete využít také návod na využití příspěvku na lázně pro zdravotníky.

JAK NA REZERVACI POBYTU PŘES SPA.CZ?

(pouze pro zaměstnance fakultních nemocnic)


1. Během rezervace pobytu vybraném na Spa.cz uveďte uplatnění poukazu pro zdravotníky spolu s fakturačními údaji do poznámky k rezervaci.

2. Spa.cz vám následně vystaví fakturu v maximální výši 8 000 Kč, a to v závislosti na ceně vybraného pobytu. Pokud bude cena pobytu tuto částku přesahovat, pobyt doplatíte na účet Spa.cz.

3. Po realizaci pobytu zažádá o lázeňský příspěvek zpětně váš zaměstnavatel (ve 2022 zatím pouze fakultní nemocnice)

JAKÝ JE POSTUP NEMOCNICE?

Historický postup: Nemocniční zařízení zpětně obdrží příslušnou částku na úhradu lázeňských pobytů svých zaměstnanců,  a to potom, co zaměstnavatel zažádá o příspěvek Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím dotačního programu na pořízení služeb zdravotního, léčebného a odborného charakteru od zdravotnických zařízení. Poukazy do lázní pro zdravotníky tedy nemají fyzickou podobu. 

Aktuální postup: O plošném prodloužení programu na 2022 se jedná. Aktuálně mohou využít příspěvek a rezervaci na Spa.cz pouze zdravotníci fakultních nemocnic.

Ucelené informace o příspěvku na lázně pro zdravotníky naleznete na LazneProZdravotniky.cz.